– 20.12.2012

Tìm lại những tấm hình được chụp ở Việt Nam, ả chợt nhận ra một điểm tương đồng có vẻ đáng sợ.

Ả hay dựa dẫm quá!

Ả tựa vào tường, vào đất cát, vào hàng rào. Vào bất kì cái gì cao ráo, vững chắc, và gần ả.

Sao lại thế cơ chứ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s